Eigenaardig

Bio-Biblio


Van 1991 tot 2007 werkte Hubert Van Eygen (° Maaseik, 18 augustus 1961) als parlementair medewerker voor Hubert Brouns. Daarna werd hij beleidsmedewerker van burgemeester Jo Brouns van Kinrooi. Maar dat wil niet zeggen dat de politiek alles heeft overheerst, in tegendeel. Hij is gehuwd met Miet Lemmens, verpleegkundige A1, hoofd Wit-Gele Kruis Maaseik-Kinrooi, en vader van Bert (1988), Sofie (1989) en Sara (1992).

Opleiding


1973-1979
College van het Heilig Kruis, Maaseik (wetenschappelijke B)
1979-1983
KU Leuven, Licentiaat in de Germaanse Filologie eindverhandeling: Volkskundige elementen in het werk van Theodoor Sevens
1982-1983
KU Leuven, Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs

Beroepsloopbaan


1983-1984
Leraar ad interim Nederlands/Engels, Technisch Instituut Sint-Jansberg en College Heilig Kruis, Maaseik
1984-1986
Gewetensbezwaarde - persverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen
1986-1987
Vrijwilliger Amnesty International Vlaanderen
1987
Wetenschappelijk medewerker in het kader van de Nederlandse Taalunie Certificaat Nederlands 1987, Université Catholique de Louvain la Neuve
1987
Regionaal redacteur vrije radio Sinjaal, Infomedia vzw, Leuven
1987-1990
Productieverantwoordelijke weekblad Koerier, Limedia nv, Genk
1990-1991
Vrijwilliger PWA-Kinrooi als leraar Engels voor volwassenen
1990
Leraar ad interim Nederlands/Engels, Instituut Heilig Graf, Kinrooi
1991
Leraar ad interim Nederlands/Engels, Vrije Humaniora Sint-Ursula, Maaseik en Biotechnicum, Bocholt
1991
Hoofdmonitor speelpleinwerking Kinrooi, OCMW-Kinrooi
1991-1995
Persverantwoordelijke, gemeente Kinrooi (halftijds)
1991-1994
Parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (halftijds)
1995-2004
Parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (voltijds)
2004
Bediende-medewerker Hubert Brouns, Unitas vzw, Brussel
2004-2007
Parlementair medewerker, Vlaams parlement Brussel

De twee Huberts: Brouns en Van Eygen
2008-
Beleidsmedewerker gemeente Kinrooi en medewerker burgemeester Jo Brouns

De Brounsen en Van Eygen met hun echtgenoten

Bestuursfuncties


1986-
Hoofdredacteur/uitgever Weirdo's, literair (k)wartaalschrift
1992-
Voorzitter culturele raad gemeente Kinrooi
1995-
Secretaris CD&V-Kinrooi
1999-2004
Voorzitter oudercomité Nelisveld Kinrooi
2001-
Voorzitter beheersorgaan plaatselijke openbare bibliotheek Kinrooi
2002-
Voorzitter werkgroep monumentenzorg & naamgeving Kinrooi
2007-
Bestuurslid VVV-Kinrooi
2008-2009
Pr-verantwoordelijke en lid stuurgroep Europees Schutterstreffen Kinrooi 2009
2010-2013
2011-
Lid provinciale stuurgroep WO I in Limburg
2011-2012
Lid stuurgroep Geistingen Rozendorp
2014-
Lid gemeentelijke werkgroep WO I in Kinrooi
Voorzitter beheersorgaan ontmoetingscentrum De Stegel te Molenbeersel

Publicaties in boekvorm


1982
Tussen blad en pen (gedichten), in eigen beheer, Leuven
1983
Onmiddellijk ervaren en cultureel geconditioneerd symbool (gedichten), een relativerende blik op de werkelijkheid, in eigen beheer, Leuven
1984
Initiatief, twee jaren literair amusement doorgelicht (van kiem tot kaktus), in eigen beheer, Leuven
Alternantie, van sociale actie tot lach (en even blijven hangen bij kunst en vlucht, gedichten), in eigen beheer, Leuven
1985
Gevangen gedichten, Nioba, Lier
1986
Gevangen gedichten, Nioba, Lier, 2de druk
De nieuwe tachtigers (ik ben gevangen in de korst van ellende), 25 jonge Vlaamse dichters, een bloemlezing (gedichten), Clumzy, Lier
1988
Als het leven een gedicht is… dan rijm ik liever niet (gedichten samen met Frank Moyaert), Nada, Antwerpen
1990
Voorlopig testament (schuttingverzen 1986-1989), Dilbeekse Cahiers, Dilbeek
1991
En de boer, hij ploegde voort…, 25 jaar Davidsfonds-Kinrooi, Davidsfonds-Kinrooi
1993
20 jaar CVP-Kinrooi, jubileum-uitgave Zeg-Kinrooi
1995
Het kind in de veewagen naar nergens (gedichten), Weirdo's/Artforum, Kinrooi
Kijken naar kunst uit Kinrooi (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele raad, Kinrooi
1996
Totaal Kultuur Kinrooi, Unity (samensteller), winnaars Junior Journalist-wedstrijd en Magistraal Marginaal-wedstrijd, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, nr. 10 in de reeks Hartenvier
1997
Scherven, Artforum vzw, Leuven, Harlekino-reeks nr. 2
1998
Scherven van steeds dezelfde spiegel (jaarboek van een coulisse-figuur), voor de Berlijnse muur en andere brokstukken in eigen beheer, Kinrooi
Mathieu Brouns o.s.c. (bio-bibliografie), Limburgse Monografieën, Lummen
Theodoor Sevens (1848-1927), van Kinders menke tot groot Vlaming! (kijkboek), Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
Is de dichter een dwaas? (gedichten), het verhaal van de lonesome loser 1980-1998, in eigen beheer, Kinrooi
2000
Kinrooise VerBEELDing (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2001
Kinrooi 40 - 61 (samensteller), jaarboek van de Kinrooise 40-jarigen, in eigen beheer, Kinrooi
2002
Kinrooi in beeld (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2003
Jaak Langens (bio-bibliografie), Limburgse Monografieën, Lanaken
Kinrooi steengoed, Open Monumentendag 14 september 2003, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2006
Kinrooi beschermd monument (al eeuwen in beweging), monumentenfietstocht n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
Ophoven-Geistingen, al eeuwen in beweging (monumentenroute voor kinderen) n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2000-2006
Gewoon goddelijk weird (gedichten), Weirdo's, Kinrooi, 2007, 68 p. (met cd over 20 jaar Weirdo's), nr. 76 van het literair (k)wartaalschrift Weirdo's
2008
50 jaar Theodoor Sevensstraat & Theodoor Sevensbibliotheek te Kinrooi, Theodoor Sevensbibliotheek, Kinrooi, 24 p.
2010
De dodendraad aan de grens te Kinrooi (samen met Lei Wolters), Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi vzw, 32 p. (nr. 11 in de reeks Hartenvier), 2de druk: december 2011
2011
Trots op Kinrooi (samen met Mathieu Kunnen en Eddy Smeets) n.a.v. de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi, gemeente Kinrooi, 158 p.
2016
De dodendraad aan de grens te Kinrooi (herwerkte editie), samen met Lei Wolters, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi en Culturele Raad gemeente Kinrooi, 40 p.
Kinrooi op z'n best (tijdloze beelden uit Kinrooi 1903-2016), gemeente Kinrooi, 160 p.
2019
Thuis komen (in de chaosmos), De Scriptomanen van Patrick Bernauw, 107 p.

Diverse brochures en krantjes

(in het kader van de winnaars Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds)

1995 Goed Nieuws Krant (samensteller)

1997 Jeugd'cent'iment (samensteller)

1998 Een onbeschrijflijk gevoel (samensteller)

2000 De Junior Journalist: Nieuwe tijden

2002 De Junior Journalist Reiskrant

2003 De Andere Kant-Krant

2004 De Liefde/Ruzie-krant

Publicaties in verzamelwerken en tijdschriften


Gedichten, essays, recensies enz. sinds 1982 in een groot aantal tijdschriften zoals:
Mensenrechtenmagazines
Aida-Newsletter, Amnesty Nieuws, Pen-tijdingen, Spoedaktienieuws, Svejk, WUS
Heemkundige tijdschriften
Dao raostj get, het èzendröpke
Literaire/culturele tijdschriften en bloemlezingen
Appel, Bries, Davidsfonds-Kinrooi, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Fantastische Vertellingen, Gierik/NVT, Gist, Het Visnet, Met vriendelijke groet 4, Initiatief, Kruispunt, Leuvense Letters, Muzisch Meerdaal, Nioba, Oostland, Plinius, Poer, Poëziekrant, Poëzieschrift, Point, Portulaan, Randschrift, 't Kandelaartje, 't Kofschip, Vlaanderen, Weirdo's, Wel, Yang
Studenten- en schoolbladen
Assumpties, De Schakel, Skapade, 't Germaantje, 't Is Tijd
Informatie-magazines
Brouns-info, De Nieuwe, De Rode Vaan, Gemeente-info Kinrooi, Zeg-Kinrooi, CD&V-Direct Kinrooi
Reclamebladen
Jet Magazine, Koerier, 't Snuffelblaad, Vitrine
Jeugdmagazines
Top
Televisiebladen
Telepro

2005
Opname in Schrijvend over Leuven (samenstelling Ivo Dekoning), Erfgoedcel Leuven
2006
Opname in Panorama van de KVLS (1936-2006), KVLS
2007
Hubert Van Eygen blijft dapper bezig in de marge van Bert Bevers in Poëziekrant,jrg. 31, nr. 6, september
2008
Opname van gedicht in de bloemlezing Hotel New Flanders van Dirk van Bastelaere
Opname cyclus gedichten in Oostland nr. 175 en Jubileum-Ledenboek KVLS, 75 jaar Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers (1936-2011)
2010
Opname twee gedichten in Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 28, nr. 109, winter
2011
Vrijwilliger van de maand in Ampersand, ledenblad van CD&V, jrg. 11, april
2014
Opname twee gedichten in Oostand 198 in kader van het project WO I – in woord en beeld, gedichten van KVLS-leden bij schilderijen van Modamske

Medewerking aan publicaties


1998
Historische schets schutterij Sint-Martinus Kinrooi en gedicht Weg gaan in OLS-gids 1998, Kinrooi
2001
Artikel De band met het verleden in Zo was Donaat Snijders, G. Gerits, R. Janssen & W. Rosiers
Geschiedenis Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus Dorp Molenbeersel
2003
Gedicht Kèsing in OLS-Gids 2003, Kessenich
2008
De Maashoorn, toeristisch-recreatief grensoverschrijdend kaderplan, gemeenten Kinrooi, Leudal, Maasgouw, Weert i.s.m. Regio Noord- en Midden-Limburg, 24 p.
Wandelbrochure Kessenich, Neeritter en Thorn, Drie eigenaardig veelzijdig, Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 32 p.

2011
Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Musea en heemkundige verenigingen in Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek, Erfgoed tussen Maas en Kempen, 18 p.

2012
Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Activiteitenkalender met o.a. Erfgoeddag 2012 Bree, Opglabbeek, Kinrooi, Maaseik, 14 p.
Gedicht Papa in Poëziegazet van KVLS t.g.v. poëziedag 2012
2014
Cultuurbrochure Kessenich en de drie eigen, drie eigenaardig veelzijdig, Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 36 p.

Redacties


1979-1983
Redacteur studentenblad 't Germaantje, Leuven

1982-1983
Uitgever studentenblad Assumpties, Leuven

1982-1989
Redacteur literair tijdschrift Initiatief, Wommelgem

1983-1984
Eindredacteur leerlingenblad 't Is Tijd, Maaseik
1985-1986
Eindredacteur Weekly Update Service AI Vlaanderen
1986-1992
Redacteur Amnesty Nieuws
1986-1987
Redacteur Aida-Newsletter
1986-
Uitgever literair (k)wartaalschrift Weirdo's
1987
Freelance medewerker Jet Magazine
1988-1990
Vaste rubrieken Schrijvend Limburg en Vers in Koerier
1991-1994
Eindredacteur Gemeente-info Kinrooi
1991-1993
Redacteur 't Snuffelblaad, Kinrooi
1992-
Eindredacteur Zeg-Kinrooi, KNUS, CD&V-Direct Kinrooi en Brouns-info
1993-1995
Redacteur Vitrine
1995-
Eindredacteur GCR-Nieuwsbrief
1997
Medewerker televisiemagazine Telepro

Tentoonstellingen, wedstrijden, realisaties en manifestaties

(organisatie en/of medewerking)

1993
Open Monumentendag Kessenich
1994-1999
Diverse edities van de literaire wedstrijd Magistraal Marginaal
1994-2005
Organisator van de Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds
1995
Kijken naar Kunst uit Kinrooi (tentoonstelling)
1996
Totaal Cultuur Kinrooi (tentoonstelling)
Drie Kinrooise Culturele Ambassadeurs
1998
Schrijvend Kinrooi (tentoonstelling)
Theodoor Sevens-herdenking
2000
Kinrooise verbeelding (tentoonstelling)
2001
Kinrooise Cultuur Kriebels & Dag van de Kinrooise Vrijwilliger
2002
Megafestatie Made in Kinrooi met tentoonstelling Kinrooi in beeld
2003
Open Monumentendag Kessenich
2005
Opening rotonde Kinrooi, wedstrijd beeld rotonde, tentoonstelling
2004-2006
Permanente tentoonstelling in vitrinekast gemeentehuis Kinrooi
2006
Kinrooi in beweging
2008-2015
Opvolging, medewerking, begeleiding diverse archeologische opgravingen in Kinrooi (o.a. Slichtenhof, Luiteheide, Meytersveld, oude kapel Kinrooi, enz.)
2008
Digitalisering, inventarisering van de verzameling Jan Geerkens in het Erfgoeddepot van de gemeente Kinrooi van 2008 tot …
Mede-organisator Open Monumentedag Maasstraat Ophoven
2009-2013
Mede-organisator Kessenich Smakelijk Grensgeval
2010
Mede-realisator Dodendraad te Molenbeersel, 2010
Tentoonstelling verzameling Geerkens tijdens Open Bedrijvendag in gemeentehuis Kinrooi
2011
Tentoonstelling en wedstrijd Trots op Kinrooi n.a.v. 40 jaar fusiegemeente Kinrooi
2012
Onthulling gedicht Averechts in het Mariapark te Geistingen n.a.v. Geistingen Rozendorp
2014
Tentoonstelling WO I in Kinrooi, Nacht van de Geschiedenis, 2014
2014-2015
Tentoonstelling WO I – in woord en beeld i.s.m. Modamske en Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers
2014
Permanente tentoonstelling verzameling Jan Geerkens in De Kemies (oud douanekantoor) te Kessenich
2019
Voorstelling van de tiende dichtbundel Thuis komen (in de chaosmos) van Hubert Van Eygen in het gemeenschapscentrum De Stegel te Kinrooi (Weertersteenweg 363)

Terug naar boven

Klik op titel of afbeelding om .pdf te downloaden


1982: Tussen blad en pen (.pdf)


1983: Onmiddellijk ervaren en
cultureel geconditioneerd symbool (.pdf)


1984: Initiatief
van kiem tot kaktus


1984: Alternantie, van sociale actie tot lach
en even blijven hangen bij kunst en vlucht (.pdf)


1985: Gevangen gedichten
Uitgeverij Nioba, Lier (.pdf)

1986: Gevangen gedichten
Uitgeverij Nioba, Lier, 2de druk (.pdf)


1986: De nieuwe tachtigers
25 jonge Vlaamse dichters, een bloemlezing (.pdf)1988: Als het leven een gedicht is…
Uitgeverij Nada, Antwerpen (.pdf)


1990: Voorlopig testament (schuttingverzen 1986-1989)
Uitgeverij Dilbeekse Cahiers, Dilbeek (.pdf)


1991: En de boer, hij ploegde voort…
25 jaar Davidsfonds-Kinrooi bij Davidsfonds-Kinrooi (.pdf)


1993: 20 jaar CVP-Kinrooi
Jubileum-uitgave Zeg-Kinrooi (.pdf)


1995: Het kind in de veewagen naar nergens…
Uitgeverij Weirdo's/Artforum, Kinrooi (.pdf)


1995: Kijken naar kunst uit Kinrooi
Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars (.pdf)


1996: Totaal Kultuur Kinrooi, Unity
Winnaars Junior Journalist- en Magistraal Marginaal-wedstrijd (.pdf)


1997: Scherven
Uitgeverij Artforum vzw, Leuven (.pdf)

1998: Scherven van steeds dezelfde spiegel
Jaarboek van een coulisse-figuur (.pdf)

1998: Mathieu Brouns o.s.c. (bio-bibliografie),
Limburgse Monografieën, Lummen (.pdf)


1998: Theodoor Sevens (1848-1927),
Van 'Kinders menke' tot groot Vlaming! (.pdf)


1998: Is de dichter een dwaas?
Het verhaal van de lonesome loser 1980-1998 (.pdf)


2000: Kinrooise VerBEELDing
Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars (.pdf)


2001: Kinrooi 40 - 61
Jaarboek van de Kinrooise 40-jarigen


2002: Kinrooi in beeld
Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars (.pdf)


2003: Jaak Langens (bio-bibliografie)
Limburgse Monografieën, Lanaken (.pdf)


2003: Kinrooi steengoed, Open Monumentendag
Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi (.pdf)


2006: Kinrooi beschermd monument
Monumentenfietstocht n.a.v. Kinrooi in Beweging (.pdf)

2006: Ophoven-Geistingen
Al eeuwen in beweging (.pdf)

2000-2006: Gewoon goddelijk weird
W076 met cd over 20 jaar Weirdo's (.pdf)


2008: 50 jaar Theodoor Sevensstraat &
Theodoor Sevensbibliotheek te Kinrooi (.pdf)


2010: De dodendraad aan de grens te Kinrooi
Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi vzw (.pdf)


2011: Trots op Kinrooi
n.a.v. de 40ste verjaardag van de fusiegemeente (.pdf)


2012: onthulling gedicht 'Averechts' in het Mariapark
n.a.v. Geistingen Rozendorp


2016: De dodendraad aan de grens te Kinrooi
Herwerkte editie (.pdf)


2016: Kinrooi op z'n best
Tijdloze beelden uit Kinrooi 1903-2016


2019: Thuis komen (in de chaosmos)
10de dichtbundel

Thuiskomen

eygen

Site map         Contact                Geschriften                    Abonneer nu

facebook facebook

hubert.vaneygen@skynet.be      Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi
© EYGEN-BOEKEN.be         On-line sinds 25/05/2012          Alle rechten voorbehouden
Versie 8.5               Page update 20/04/2019